Send oss video!

Tusen takk for at du vil sende en video til oss. Avisa Oslo ser på alle videoer som kommer inn, men vi tar kontakt med deg før vi publiserer videoen.

Send oss derfor navn, nummer og en kort beskrivelse av videoen når du sender den inn. Du godtar at Avisa Oslo kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere. Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet:

  • Du godtar at Avisa Oslo har rett til å bruke denne videoen i egne publikasjoner/kanaler og i mediehus som Avisa Oslo samarbeider med i Amedia.
  • Avisa Oslo kan bruke videoen om igjen i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.
  • Avisa Oslo eller andre som publiserer den innenfor Amedias redaksjonelle nettverk har ikke rett til å selge videoen til andre utenfor mediekonsernet Amedia uten at du har sagt ja til det på forhånd.

Avisa Oslo
Send Files With Filemail